ForsidenRight menu

Aktuelt

Diskusjon


FELO: Foreningen for el-overfølsomme

HELSEVIRKNINGER AV ELEKTROMAGNETISKE FELT - FELOs RAPPORT MED KOMMENTARER TIL EKSPERTUTVALGETS RAPPORT ER OPPDATERT, NOV.2012:

Les FELOs oppdaterte kommentarrapport (FELO layout) og FELOs pressemelding her
med lenker til Folkehelseinstituttet og Statens strålevern.

FELOs KONTAKTTELEFON, betjenes av Vibeke Dahl Skelton, Sandefjord.

Telefonnr.: 33 48 13 00

Telefontider: Tirsdager kl 10 -12 og kl 15 - 17.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE, august 2012:

"Vi ønsker beskyttelse mot helseskadelig stråling. Les mer og skriv under her.

FOLKETS STRÅLEVERN MED NY NETTSIDE, 28.juni 2012:

Den nye nettsiden er: www.stralevern.org. Les mer om bakgrunnen her.

ELOVERFØLSOMME KAN FÅ DISPENSASJON FRA AMS, 23.mars 2012:

Endelig en skriftlig bekreftelse på at eloverfølsomme kan få dispensasjon fra AMS (avanserte måle- og styringssystem).
Les saken her og last ned brev fra NVE.

FØRSTEHJELP FOR EL-FØLSOMME:

Noen tips til folk som mener de er blitt el-følsomme.

Om FELO:

FELO ble etablert i 1993. Det er en ideell forening som jobber med fenomenet el-overfølsomhet. I mai 2005 tok Helse- og omsorgsdepartementet, via Statens Strålevern og Sosial- og helsedirektoratet, initiativ til et samarbeid med FELO. Hensikten er å få til bedre løsninger for dem som er rammet av el-overfølsomhet, men også å sette tema på dagsorden for å kunne diskutere og iverksette forebyggende tiltak.

Intensjoner

FELO ønsker å hjelpe el-overfølsomme

  • med veiledning og hjelp til å takle sine problem. F.eks.: Hvordan redusere elektromagnetisk stråling i hjem og på arbeidsplass.
  • med å spre informasjon og kunnskap som kan påvirke myndigheter og helsepersonell så de el-overfølsomme kan bli tatt på alvor og møte forståelse og veiledning når de søker profesjonell hjelp.
  • gjennom oppmuntring ved å oppfordre til lokale kontaktnett, sende ut rundskriv med forskningsnytt, nytt om foreningens fremdrift m.m.

FELO ønsker å arbeide for

  • at fenomenet el-overfølsomhet kan bli registrert som en godkjent funksjonshemning som kan gi grunnlag for sykepermisjon, syketrygd, yrkesskade erstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager.
  • at allmennheten skal ta farene med stråling på alvor så nye tilfelle av el-overfølsomhet kan unngås.