Forsiden / Bli medlemRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Bli medlem

Man blir medlem i FELO ved å sende e-post til sekretær ved bruk av innmeldingsskjema.

Ved innmelding i november/desember 2012 dekker kontingenten også medlemskap for 2013.

Årskontingenten er kr 250,- føste år, dvs fra 2012. Påfølgende år er kontingenten kr 300,-. Du vil få tilsendt brev med kontingentgiro.
Først etter at kontigenten er betalt, vil du få tilsendt en velkomstpakke med medlemsavisen Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsavisen inneholder de viktigste nyhetene.

Til innmeldingsskjema