Forsiden / Korrespondanse / Folkets strålevernRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Folkets strålevern

20101017 Brev fra Folkets strålevern til Bydel Østensjø i Oslo

Vedrørende mobilantennene på taket til Utmarkveien 2.

Brevet er fra et medlem i Folkets strålevern til bydelsdirektøren i Bydel Østensjø i Oslo. Brevet påpeker plasseringen av mobilantennene på taket til Utmarkveien 2 og stiller spørsmål ved nærheten til skole og borettslag. Det refereres til konkrete målinger, og plasseringen av antennene dokumenteres med bilder.

Brevet kan forhåpentligvis inspirere andre til å foreta lignende i sine nærområder.

20101017 Mobilantennene i Utmarkveien 2 (pdf-fil)