Forsiden / Korrespondanse / Helse- og OmsorgsdepartementetRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Helse- og Omsorgsdepartementet

20091124 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet fra Jørgen Holst

Sak: Betenkeligheter til svarbrev angående stråleskader og til sammensetting av ekspertgruppen.

Brevet fra Jørgen Holst er et eksempel på de mange henvendelser el-overfølsomme har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Info om ”Ekspertgruppen” som skal se på problemene, er alltid med i svarene fra HOD.

20090514 Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet om El-sanerte rom på sykehus

Kan vi håpe på at det skjer noe i fbm el-overfølsomme og innleggelse på sykehus. Les brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet om videre planer.

20080410 Svar til Stortinget fra Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Spørsmål nr. 867 til skriftlig besvarelse, El-overfølsomhet/stråling.

20071129 FELO m/flere fra Helse- og Omsorgsdepartementet - Brev om møte 17.12.2007

Invitasjon til møte om videre forvaltningsstrategi for el-overfølsomhet

20070525 Brev fra Sissel Halmøy (privat) ang. mobilmaster på Grand Hotell

20070130 Brev til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. El-overfølsomme fortsatt neglisjert

20051012 Høring av rapport fra arbeidsgruppe - magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

20050317 Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tiltak overfor el-overfølsomme

20050126 Brev til helseminister Ansgeir Gabrielsen fra FELO. El-overfølsomhet