Forsiden / Korrespondanse / Statens HelsetilsynRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Statens Helsetilsyn

20020208 Utredning 4-97 - El-overfølsomhet, overføring av ansvar

Det orienteres i brev fra Helsedepartementet at oppfølging av Statens Helsetilsyns utredning overføres til Sosial- og helsedirektoratet. (Utredning om helsevesenets framtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt, utredningsserie 4/97.)

20011210 Sosial- og helsedepartementet fra Statens Helsetilsyn, Utredningsserie nr 4/97 - El-overfølsomhet

Utredning av helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller elektromagnetiske felt. Se kopi av Helsetilsynets utredning.

20001205 Statens Helsetilsyn fra YS, Høringsuttalelse om el-overfølsomhet

Høringsuttalelse fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Utredning av helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller magnetiske felt.

20000707 Statens Helsetilsyn fra Legeforeningen, Utredning 4/97 Høringsuttalelse

Høringsuttalelse fra Den norske legeforeningen vedrørende utredning om helsevesenets fremtidige håndtering av symptomer antatt relatert til elektriske og/eller elektromagnetiske felt.

20000428 Statens Helsetilsyn fra Forbundet Tenner og Helse, høringsuttalelse

Forbundet Tenner og Helses høringsuttalelse vedrørende Helsetilsynets Utredning 4/97 - El-overfølsomhet.

20000423 Statens Helsetilsyn fra FELO, kommentarer til Utredning 4/97 El-overfølsomhet

Brev fra FELO til Statens Helsetilsyn i forbindelse med Utredning 4/97 El-overfølsomhet. Foreningens kommentarer til Strategi/strakstiltak for helsevesenets håndtering av el-overfølsomme.

Brev

19961122 FELO fra Statens Helsetilsyn, møteinnkalling Arbeidsgruppe 5.12.1996

Brev fra Statens Helsetilsyn vedrørende deltagelse i Arbeidsgruppe for utredning av el-overfølsomhet. Innkalling til møte 5.12.1996

19960924 FELO fra Statens Helsetilsyn, Utredning om el-overfølsomhet

Brev fra Statens Helsetilsyn til FELO angående resultat av undersøkelse foretatt vedrørende symptomer som er satt i sammenheng med el-overfølsomhet.

19960712 Statens Helsetilsyn fra FELO, Utredning om el-overfølsomhet, Arbeidsgruppe

Brev fra FELO til Statens Helsetilsyn vedrørende forslag til personer for deltagelse i Arbeidsgruppen som skal utrede el-overfølsomhet.

19960329 Statens Helsetilsyn fra FELO, Vedrørende FELOs plan og rolle

Svar til Statens Helsetilsyn fra FELO vedrørende Foreningen for Eloverfølsommes plass og rolle i det videre arbeidet i Arbeidsgruppen (Elektromagnetiske felt og helse).