Media / FilesRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Files

1471-2164-9-77

1471-2164-9-77.pdf 242,85 kB

2000-2011 Økning i høyfrekvent stråling

20000423 Statens Helsetilsyn fra FELO Høringsuttalelse utredning

20000424 Sosial- og Helsedepartementet fra FELO Vedlegg

20000424 Sosial- og Helsedepartementet fra FELO Vedlegg 2

2001 Statens Helsetilsyn fra FELO Epost ang utredning 4-97

20010919 FELO fra Sosial-og helsedepartementet Klage

20010919 Fordelingsnemda og Etat fra Sosial- og helsedepartementet Tilskudd

20011210 Sosial- og helsedepartementet fra Statens Helsetilsyn, Utredning

2005 info Sveits