Forsiden / TjenesterRight menu

Aktuelt

Diskusjon


Tjenester

Førstehjelp for el-følsomme, 17.desember 2011

Måletjenester og elinstallatører, mai 2012

Det understrekes at målerne på listen er uavhengige og ikke representerer FELO.

Info om hvem som foretar måling av stråling i bolig og på arbeidsplass finner du her.
Disse kan foreta måling av elektromagnetisk stråling i bolig og på arbeidsplass samt gi råd om skjerming.

I tillegg er det en liste med elinstallatører som kjenner til eloverfølsomhet, og som kan foreta installasjoner som er nødvendige i bolig og på arbeidsplass for en eloverfølsom person. De kan også måle den elektromagnetiske strålingen og gi råd om skjerming.

Søk om skattefradrag

Gode ”nyheter” som få er klar over: Det er mulig å få skattefradrag for utgifter i forbindelse med el-overfølsomhet, selv om tilstanden ikke er en ”offisielt anerkjent” diagnose.

Søk erstatning

Slik går man frem for å søke om yrkesskadestønad
(folketrygden) og erstatning.